SVA-Examen

KPC/SVA

SVA staat voor 'Scholing Voor Arbeid'. Onder verantwoordelijkheid van KPC/SVA wordt een examen afgenomen door branche-gecertificeerde examinatoren.  

Proeven van Vaardigheid (PvV)
Binnen het kwalificatiedossier zijn er Proeven van Vaardigheid, geënt op de MBO-kwalificatiestructuur. De proeven moeten binnen de schoolperiode afgerond worden met een voldoende resultaat. Op basis hiervan kan een SVA-examen/certificering worden aangevraagd.

Examen

Het examen dient minimaal acht weken voor de gewenste examendatum te worden aangevraagd via het SVA-examenportal.
De school is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de gegevens van de kandidaten.

Voor het examen ontvangt de school een oproep van het SVA-examenbureau.
De school is verantwoordelijk voor het informeren van de kandidaten en de ouders over:
–    tijdstip aanvang examen;
–    examenlocatie en tijdstip waarop jongere op school/locatie aanwezig dient te zijn;
–    verloop van het examen;
–    gebruik van werkkleding, handschoenen en veiligheidsschoenen;
–    uitreiking certificaten.

SVA-certificaat

Kandidaten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen formeel van het SVA-examenbureau een SVA-certificaat. Een SVA-certificaat heeft betrekking op algemene beroepsvaardigheden en specifieke vakkennis en vaardigheden binnen een specifieke branche van de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie over sva-examens, zie de SVA-website.