Carolus de Jong

Carolus de Jong is reeds 20 jaar werkzaam als docent techniek in het Praktijkonderwijs. In zijn praktijklessen heeft hij behoefte aan bruikbaar en praktisch lesmateriaal. Hiermee kunnen leerlingen doelgericht een branchegericht certificaat behalen.

Deze behoefte was de aanleiding om de lesmethode Basisvaardigheden te ontwikkelen waarmee een leerling uitstroomt met een branchegericht certificaat die hem of haar toekomst perspectief biedt.


Maarten van Rijswijk

Maarten van Rijswijk heeft 12 jaar in het VMBO-onderwijs gewerkt. De eerste jaren als docent algemene techniek en later als docent motorvoertuigentechniek. Binnen het onderwijs gaf hij veelvuldig les aan zorgleerlingen.

Hij is overgestapt naar het bedrijfsleven. Hier is hij zelfstandig ondernemer binnen de tweewielerbranche.

Na gevraagd te zijn om lesstof te schrijven blijkt dat dit een mooie gelegenheid is om de onderwijskundige ervaring en de ervaring uit het bedrijfsleven te combineren en in te passen in een methode. Basisvaardigheden is hier een prima middel toe mede omdat hij van mening is dat de bedoelde doelgroep de pijler is waar de bedrijfswereld in de toekomst niet zonder kan.Aangesloten bij: