Theorie Rijbewijs B

Deze lesmethode is speciaal herschreven voor het PrO en het VSO. Alle teksten worden ondersteund door geanimeerde afbeeldingen.
Theorie Rijbewijs B

Parallel aan deze methode is een verkeersmaquette ontwikkeld. Hiermee zijn alle denkbare verkeerssituaties te simuleren.
Verkeersmaquette


Praktijk Lesmethode

Werken In De Winkel
Werken In De Logistiek


Voor info klik op het logo.